ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
วัดเด็นโจะอุ-จิ

วัดเด็นโจะอุ-จิ

คิตะฮะระ ฮะคุชุ คือกวีที่มีชื่อเสียง เคยอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ ต้องคอนเฟิร์ม
การเข้าถึง

สถานีโอดะวาระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

โอดาวาระ
วัดไดคิว-จิ

วัดไดคิว-จิ

โอดาวาระ
โคะคิอัน

โคะคิอัน

โอดาวาระ
ไคชัน-โซะ

ไคชัน-โซะ

โอดาวาระ