การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ
พื้นที่ใจกลาง 5

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน
พื้นที่ทางตะวันตก 22

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 19

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น
พื้นที่ใจกลาง 4

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง
พื้นที่ใจกลาง 19

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ
พื้นที่โชะนัน 45

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 3

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 9

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ
พื้นที่โชะนัน 5

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

JN Family
พื้นที่ใจกลาง 0

JN Family

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ