การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

ลิยะมะ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) ฟุรุสะโตะ โนะ ยะโดะ

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

ฮะโกะเนะ โคะวะคิ-เอ็น ยุเนสซุน

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โอลี่-ยู (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) มิโดะริเอ็น

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง

ลิยะมะ ออนเซ็ง (น้ำพุร้อน) โมะโทะยุ เรัยวกัง

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ

ซึตรุมะกิ ออนเซ็น (น้ำพุร้อน) โมะโตะยุ จินยะ

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

มะรุยุมะระ (ล่องเรือตกปลา)

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าซึตคิโยะมิ

ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าอะคิบะ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าคามาคุระ-กุ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

ศาลเจ้าฮิโนะมิยะ, ทะเทชิ

JN Family

JN Family

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ

โอดะวะระ มันโยะ-โนะ-ยุ