ข้อมูลทั่วไป

น้ำตก 2 ชั้นที่ตั้งอยู่กลางของเส้นทางเดินป่า Hiryu no Taki Shizen Tansho Hodo ซึ่งเชื่อมต่อกับอะชิโนะยุและฮะตะจุกุ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดคะนะงะวะ ชั้นบนมีความยาว 15 เมตร และชั้นล่างมีความยาว 25 เมตร กล่าวกันว่าพระบนภูเขาฮะโกะเนะ ทำให้ร่างกายให้บริสุทธิ์ในน้ำตกแห่งนี้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะตะจุกุ, ฮะโกะเนะ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ
พื้นที่ทางตะวันตก

อาคารปาร์เก้ ฮะตะจุกุ

คิโนะคุนิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก

คิโนะคุนิยะ

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป