พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุกะวะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนะรุคะวะ ตั้งอยู่ที่อะชิโนะโกะ ในฮะโกะเนะ รายล้อมไปด้วยต้นไม้ เปิดให้บุคคลเข้าชมในปี 1988 พวกเขามีงานศิลปะกว่า 4,000 ชิ้น ซึ่งเป็นภาพวาดสมัยใหม่ของญี่ปุ่น พวกเขามีผลงานของ งะคุโตะ ยะมะโมะโตะ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลด้านวัฒนธรรม อยู่ประมาณ 150 ชิ้น ผลงานของอิคุโอะ ฮิระยะมะ ประมาณ 40 ชิ้น คุณสามารถชมวิวอันยอดเยี่ยมของฮะโกะเนะได้จากสวนของพิพิธภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

570 โมะโตะฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

9:00~17:00

วันหยุดทำการ

ไม่มีวันปิด

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 1,300 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัย 900 เยน นักเรียนชั้นมัธยมต้นและนักเรียนชั้นประถมศึกษา 600 เยน เด็กเล็กฟรี

รูปถ่าย