ข้อมูลทั่วไป

โทะบิชโชะตระหนักถึงความสดใหม่และ รสชาติของชิระสุ (ลูกปลาซาร์ดีน) ชิระสุจะสดใหม่อยู่ไม่นานนัก โทะบิชโชะจึงใช้เฉพาะชิระสุที่จับไดในวันนั้นเท่านั้น ชิระสุส่งตรงมาจากท่าเรือในโชะนัน, ฟูจิสะวะ, คะทะเสะ และคามาคุระ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-6-7 เอะโนะชิมะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

เวลาทำการ

11:00 - 20:00

วันหยุดทำการ

ปิดไม่สม่ำเสมอ

ค่าใช้จ่าย

คะมะอะเงะ ชิระสุ ดง 950 เยน

รูปถ่าย

โชะนัน ชิระซุ (ลูกปลานึ่ง)
พื้นที่โชะนัน

โชะนัน ชิระซุ (ลูกปลานึ่ง)

บ่อน้ำพุอนุสรณ์โตเกียว โอลิมปิก
พื้นที่โชะนัน

บ่อน้ำพุอนุสรณ์โตเกียว โอลิมปิก

สวนสีเขียวทางเหนือของเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน

สวนสีเขียวทางเหนือของเอะโนะชิมะ

เบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ-โดะริ
พื้นที่โชะนัน

เบ็นไซเท็น นะคะมิเสะ-โดะริ