ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

พื้นที่โชะนัน 2ชม

ข้อมูลทั่วไป

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์จากคามาคุระ/เอะโนะชิมะไปประมาณ 15-20 นาที หรือเดิน 15 นาทีจากสถานีฟูจิสะวะ (รถไฟสาย เจอาร์โทะไคโดะ และ เอะโนะชิมะ) หัวหน้าพ่อครัวของร้านซูชิที่มีชื่อเสียง และโอะคะมิ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะให้บทเรียนที่ละเอียดและเข้าใจได้ โดยเริ่มจากพื้นฐานในการตัดและหั่นปลา บทเรียนนั้นสนุกสนาน และมีบรรยากาศเหมือนบ้าน

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-3-6 ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0466-23-2487

เวลาทำการ

ประสบการณ์เรียนทำซูชิ: 15:00 - 18:00 (วันที่และเวลาเปลี่ยนทุกเดือนต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

วันหยุดทำการ

วันอังคาร (เปิดให้บริการในวันหยุดและวันอื่น ๆ ตามคำขอ: ต้องจองล่วงหน้า)

ค่าใช้จ่าย

7,000 เยน (รวมวัตถุดิบ)

รูปถ่าย

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)
พื้นที่โชะนัน

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

วัดเมียวเซ็น-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดเมียวเซ็น-จิ

วัดโจโค-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโจโค-จิ

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ
พื้นที่โชะนัน

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ