โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์จากคามาคุระ/เอะโนะชิมะไปประมาณ 15-20 นาที หรือเดิน 15 นาทีจากสถานีฟูจิสะวะ (รถไฟสาย เจอาร์โทะไคโดะ และ เอะโนะชิมะ) หัวหน้าพ่อครัวของร้านซูชิที่มีชื่อเสียง และโอะคะมิ ซึ่งสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะให้บทเรียนที่ละเอียดและเข้าใจได้ โดยเริ่มจากพื้นฐานในการตัดและหั่นปลา บทเรียนนั้นสนุกสนาน และมีบรรยากาศเหมือนบ้าน

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ประสบการณ์เรียนทำซูชิ: 15:00 - 18:00
(วันที่และเวลาเปลี่ยนทุกเดือนต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

2ชม

วันหยุดทำการ วันอังคาร (เปิดให้บริการในวันหยุดและวันอื่น ๆ ตามคำขอ: ต้องจองล่วงหน้า)
ค่าใช้จ่าย

7,000 เยน (รวมวัตถุดิบ)

ภาษา
  • English

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

60 พื้นที่โชะนัน
วัดเมียวเซ็น-จิ

วัดเมียวเซ็น-จิ

30 พื้นที่โชะนัน
วัดโจโค-จิ

วัดโจโค-จิ

30 พื้นที่โชะนัน
อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ

15 พื้นที่โชะนัน