ข้อมูลทั่วไป

เมียวเซ็น-จิเป็นวัดพุทธศาสนานิกายนิชิเรน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิสะวะ ก่อตั้งขึ้นในปีแรกของสมัยเอะอิโชะ (1504) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของสุสานของครอบครัวมะคิตะ ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการ (ฮอนจิน) ของเจ้าเมืองและผู้แทนของรัฐบาลโชกุน และเป็นสัญลักษณ์แสดงให้ผู้มาเยือนเห็นถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตของพวกเขา รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-3, ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ทางออกทิศเหนือ สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)
พื้นที่โชะนัน 5

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)
พื้นที่โชะนัน 4

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

วัดโจโค-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดโจโค-จิ

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดโชกอน-จิ