ข้อมูลทั่วไป

เมียวเซ็น-จิเป็นวัดพุทธศาสนานิกายนิชิเรน ที่ตั้งอยู่ในเมืองฟูจิสะวะ ก่อตั้งขึ้นในปีแรกของสมัยเอะอิโชะ (1504) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของสุสานของครอบครัวมะคิตะ ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นที่พักอย่างเป็นทางการ (ฮอนจิน) ของเจ้าเมืองและผู้แทนของรัฐบาลโชกุน และเป็นสัญลักษณ์แสดงให้ผู้มาเยือนเห็นถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตของพวกเขา รูปภาพโดยศูนย์แลกเปลี่ยนฟูจิสะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-5-3, ฟูจิสะวะ, ฟูจิสะวะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ทางออกทิศเหนือ สถานีฟูจิสะวะ รถไฟสายเจอาร์ โทะไคโดะ

เวลาทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

วันหยุดทำการ

ต้องคอนเฟิร์ม

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)
พื้นที่โชะนัน

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)
พื้นที่โชะนัน

ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

วัดโจโค-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโจโค-จิ

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโชกอน-จิ