ฟูจิสะวะ ชุคุ (Maita Honjin Ato)

พื้นที่โชะนัน 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งแต่สมัยเอะโดะ ฟูจิสะวะถูกกำหนดให้เป็น "โพสต์ สเตชั่น" อันดับ 6 จาก 53 แห่ง ตั้งอยู่บนถนนโทะไคโดะ (จากเอโดะไปยังเกียวโต) ในบริเวณโพสต์ สเตชั่ ฟูจิสะวะ (ฟูจิสะวะ-ชุคุ) และพื้นที่รอบๆ วัดยเงียว-จิ ยังคงเหลือเครื่องหมายทางถนนของ Maita Honjin เช่นเดียวกับวัด/ศาลเจ้าโบราณ ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนโพสต์ทาวน์ฟูจิสะวะใกล้กับวัดยุเงียว-จิ ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับฟูจิสะวะ-ชุคุ และไดโอราม่าของฟูจิสะวะ-ชุคุ ในช่วงเวลานั้น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-3-3 นิชิโทะมิ, ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0466-55-2255

รูปถ่าย

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)
พื้นที่โชะนัน

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ถนนดอกไฮเดรนเยียแม่น้ำโอะชิมิซุ สะไก
พื้นที่โชะนัน

ถนนดอกไฮเดรนเยียแม่น้ำโอะชิมิซุ สะไก

วัดเมียวเซ็น-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดเมียวเซ็น-จิ

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ
พื้นที่โชะนัน

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ