ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

ร้านตะเกียบแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นร้านค้าที่ดูเก่าแก่และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตโดยการแปรรูปปลาสดใหม่จากทะเลให้เป็นคัตซึตโอะบุชิ (katsuobushi) หรือเกล็ดโบะนิโตะ ในร้านมีผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคนี้อยู่หลายชนิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของโอดะวะระอันได้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น คะมะโบะโคะ, (ลูกชิ้นปลา) ซึตเคะโมะโนะ (ผักดอง), ขนมต่างๆ, ปลาแห้ง, ชิโอะคะระ (ปลาร้าญี่ปุ่น) และงานหัตกรรมไม้ นี่คือหนึ่งใน "พิพิธภัณฑ์มุมเมือง" ที่สร้างความตระหนักถึงเสน่ห์ของโอดะวะระ ผ่านการจัดนิทรรศการที่มีการวางแผนอย่างดี การสนทนาพูดคุยกับกับเจ้าของร้าน และประสบการณ์ตรง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10:00~17:00

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ วันอาทิตย์
การเข้าถึง

สถานีโอดาวะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คะโงะเซะอิ

คะโงะเซะอิ

โอดาวาระ
ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

โอดาวาระ
ร้านกิโมโน ยะมะดะ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

โอดาวาระ
ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

โอดาวาระ