ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

ร้านตะเกียบแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นร้านค้าที่ดูเก่าแก่และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตโดยการแปรรูปปลาสดใหม่จากทะเลให้เป็นคัตซึตโอะบุชิ (katsuobushi) หรือเกล็ดโบะนิโตะ ในร้านมีผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคนี้อยู่หลายชนิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของโอดะวะระอันได้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น คะมะโบะโคะ, (ลูกชิ้นปลา) ซึตเคะโมะโนะ (ผักดอง), ขนมต่างๆ, ปลาแห้ง, ชิโอะคะระ (ปลาร้าญี่ปุ่น) และงานหัตกรรมไม้ นี่คือหนึ่งใน "พิพิธภัณฑ์มุมเมือง" ที่สร้างความตระหนักถึงเสน่ห์ของโอดะวะระ ผ่านการจัดนิทรรศการที่มีการวางแผนอย่างดี การสนทนาพูดคุยกับกับเจ้าของร้าน และประสบการณ์ตรง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10:00~17:00

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ วันอาทิตย์
การเข้าถึง

สถานีโอดาวะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

คะโงะเซะอิ image

คะโงะเซะอิ

โอดาวาระ
ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ  image

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

โอดาวาระ
ร้านกิโมโน ยะมะดะ image

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

โอดาวาระ
ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์ image

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์

โอดาวาระ