พิพิธภัณฑ์คัตซึตโอะบุชิ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ร้านตะเกียบแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 เป็นร้านค้าที่ดูเก่าแก่และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตโดยการแปรรูปปลาสดใหม่จากทะเลให้เป็นคัตซึตโอะบุชิ (katsuobushi) หรือเกล็ดโบะนิโตะ ในร้านมีผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคนี้อยู่หลายชนิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมของโอดะวะระอันได้ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่างๆ เช่น คะมะโบะโคะ, (ลูกชิ้นปลา) ซึตเคะโมะโนะ (ผักดอง), ขนมต่างๆ, ปลาแห้ง, ชิโอะคะระ (ปลาร้าญี่ปุ่น) และงานหัตกรรมไม้ นี่คือหนึ่งใน "พิพิธภัณฑ์มุมเมือง" ที่สร้างความตระหนักถึงเสน่ห์ของโอดะวะระ ผ่านการจัดนิทรรศการที่มีการวางแผนอย่างดี การสนทนาพูดคุยกับกับเจ้าของร้าน และประสบการณ์ตรง

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-2-12 ฮอนโชะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว, สายโทะไคโดะ, สายโชะนัน-ชินจุกุ สถานีโอดะวะระ

เวลาทำการ

8.30-17.30 น

วันหยุดทำการ

วันอาทิตย์

รูปถ่าย

คะโงะเซะอิ
พื้นที่ทางตะวันตก

คะโงะเซะอิ

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

ถนนคะมะโบะโคะ ในโอดะวะระ

ร้านกิโมโน ยะมะดะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ร้านกิโมโน ยะมะดะ

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์
พื้นที่ทางตะวันตก

ศูนย์แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิต โอดะวะระ อินน์