ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
อุโมงค์คันเร โดอุมอน

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

ยุโมะโตะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ
Map of อุโมงค์คันเร โดอุมอน
  • ฮะโกะเนะ ฟรีพาส , พาสฟูจิ ฮะโกะเนะ +1

อุโมงค์โดะอุมอนเป็นอุโมงค์ที่ทำจากประตูหลายๆ ประตูเชื่อมต่อกัน สร้างขึ้นเพื่อกันป้องยานพาหนะและคนเดินเท้าจากก้อนหินที่อาจจะตกลงมา

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ช่วงเวลา

15นาที

วันหยุดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะยุโมะโตะ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สะพานชิโทะเสะ

สะพานชิโทะเสะ

ฮาโกเนะ
ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

ฮาโกเนะ
อิชิโนะยุ

อิชิโนะยุ

ฮาโกเนะ
อะสะฮิ-บะชิ

อะสะฮิ-บะชิ

ฮาโกเนะ