อุโมงค์คันเร โดอุมอน

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

อุโมงค์โดะอุมอนเป็นอุโมงค์ที่ทำจากประตูหลายๆ ประตูเชื่อมต่อกัน สร้างขึ้นเพื่อกันป้องยานพาหนะและคนเดินเท้าจากก้อนหินที่อาจจะตกลงมา

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ยุโมะโตะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะยุโมะโตะ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สะพานชิโทะเสะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สะพานชิโทะเสะ

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

อิชิโนะยุ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

อิชิโนะยุ

อะสะฮิ-บะชิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อะสะฮิ-บะชิ