อะสะฮิ-บะชิ

พื้นที่ทางตะวันตก15นาที

ข้อมูลทั่วไป

สะพานอะสะฮิ-บะชิเป็นสะพานโค้งที่สร้างด้วยคอนกรีต ตั้งอยู่ตรงทางเข้าสู่เมืองฮะโกะเนะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 4

เส้นทางเดินถนนโบราณฮะโกะเนะ

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 1

โยะชิอิเกะ เรียวกัง (ที่พักแบบญี่ปุ่น)

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ฮะโกะเนะ ฮิโยะริ

เงียวคุเท
พื้นที่ทางตะวันตก 2

เงียวคุเท