ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานชิโทะเสะ

สะพานชิโทะเสะ

โทะอุโนะ-สะวะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะร-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ
Map of สะพานชิโทะเสะ
  • ฮะโกะเนะ ฟรีพาส , พาสฟูจิ ฮะโกะเนะ +1

สะพานชิโทะเสะเป็นสะพานโค้งเหนือแม่น้ำฮะยะคะวะ รูปภาพถ่ายโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

ฮาโกเนะ
อิชิโนะยุ

อิชิโนะยุ

ฮาโกเนะ
ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

ฮาโกเนะ
อะสะฮิ-บะชิ

อะสะฮิ-บะชิ

ฮาโกเนะ