ข้อมูลทั่วไป

สะพานชิโทะเสะเป็นสะพานโค้งเหนือแม่น้ำฮะยะคะวะ รูปภาพถ่ายโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โทะอุโนะ-สะวะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะร-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

อุโมงค์คันเร โดอุมอน
พื้นที่ทางตะวันตก

อุโมงค์คันเร โดอุมอน

อิชิโนะยุ
พื้นที่ทางตะวันตก

อิชิโนะยุ

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ผจญภัยในป่าแห่งฮาโกเนะ

อะสะฮิ-บะชิ
พื้นที่ทางตะวันตก

อะสะฮิ-บะชิ