อาหาร

พื้นที่ใจกลาง1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ปลาอะยุใช้เป็นสัญลักษณ์ของอะซึตงิ (Atsugi) มาตั้งแต่สมัยโบราณ คุณสามารถลิ้มลองกับอาหารจานปลาอะยุ ได้ที่ร้านอาหารแห่งนี้ อาทิเช่น ฟุคุสุเกะ, อะซึตงิทะชิบะนะ และ นะคัตซึตงะวะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โดยรอบสถานีฮอน-อะซึตงิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว โอดะวะระ สถานีฮอน-อะซึตงิ

รูปถ่าย

ฮอน-อะซึตงิ มายโรด
พื้นที่ใจกลาง 1

ฮอน-อะซึตงิ มายโรด

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ
พื้นที่ใจกลาง 18

อะซึตงิ ชิโระโคะโระ โฮโมะเนะ

ธันเดอร์ สเนค อะซึตงิ
พื้นที่ใจกลาง 8

ธันเดอร์ สเนค อะซึตงิ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเด็ก อะซึตงิ-ชิ สถาบันเทคโนโลยีคะนะงะวะ
พื้นที่ใจกลาง 1

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเด็ก อะซึตงิ-ชิ สถาบันเทคโนโลยีคะนะงะวะ