โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 30นาที
 • 3858
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม
 • 1800
 • [JT] Tōkaidō Line

เร็วที่สุด

 • 45นาที
 • 1408
 • Hakone Tozan Railway - K

ราคาถูกที่สุด

 • 45นาที
 • 1352
 • R, T - K

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4988
 • [JT] Tōkaidō Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม
 • 2353
 • [JT] Tōkaidō Line -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ