โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อโปรโมทโครงการท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ยุงะวะระ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในท้องถิ่น

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานียุงะวะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

30 ยุกาวาระ
โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

90 ยุกาวาระ
เดอะ เรียวกัง โตเกียว

เดอะ เรียวกัง โตเกียว

60 ยุกาวาระ
วัดซึตบะกิ

วัดซึตบะกิ

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ