สมาคมร้านเกอิชา ยุงะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อโปรโมทโครงการท่องเที่ยวฮะโกะเนะ ยุงะวะระ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมในท้องถิ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

458 มิยะคะมิ, ยุงะวะระ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานียุงะวะระ

รูปถ่าย

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้าคุมะโนะ, สวนมันโยะ

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)
พื้นที่ทางตะวันตก

โคะโงะเมะ โนะ ยุ (น้ำพุร้อน)

เดอะ เรียวกัง โตเกียว
พื้นที่ทางตะวันตก

เดอะ เรียวกัง โตเกียว

วัดซึตบะกิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดซึตบะกิ