โปรดระวังอาการฮีทสโตรก หรือโรคลมร้อน อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว

รายชื่อศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวในจังหวัดคะนะงะวะ

การสนับสนุนภาษา ชื่อสถานที่ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ Wi-Fi / PC
*** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีโยโกฮะมะ อาคาร JR โยโกฮามะ ชั้น 2, 1-1-1 มินามิไซไว, เขตนิชิ, โยโกฮามะ [แผนที่]
045-441-7300
ใช่ / ใช่
*** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีชิน-โยโกฮะมะ 2-100-45 ชิน-โยโกฮะมะ โคะโฮะคุ-คุ, โยโกฮะมะ 045-473-2895" [แผนที่]
045-473-2895
ใช่ / ใช่
*** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีซากุระงิโชะ 1-1 ซากุระงิ-โชะ นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ 045-211-0111" [แผนที่]
045-211-0111
ใช่ / ใช่
* เจเปน คอนเซียส @ โยโกฮะมะ อาคารไดคัตซึต ชั้น 4F, 1-3-13 ฮิระนุมะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ 045-328-3095" [แผนที่]
045-328-3095
ใช่ / ใช่
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โยโกฮะมะ 1-1-4 ไคกันโดะริ, นะคะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ 045-211-2304 [แผนที่]
045-211-2304
ใช่ / ไม่ใช่
** ศูนย์บริการการท่องเที่ยว JR EAST (โยโกฮามะ) 1-2-8 ชินยะมะชิตะ, นะคส-คุ, โยโกฮะมะ, คะนะงะวะ [แผนที่]
ใช่ / ไม่ใช่
การสนับสนุนภาษา ชื่อสถานที่ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ Wi-Fi / PC
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวคามาคุระ 1-1-1 โคะมะชิ, คามาคุระ 0467-22-3350" [แผนที่]
0467-22-3350
ใช่ / ใช่
การสนับสนุนภาษา ชื่อสถานที่ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ Wi-Fi / PC
* ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฮะโกะเนะ โทเทิล 706-35 ยุโมะโตะ ฮะโกะเนะมะชิ, อะชิงะระชิโมะกุน 0460-85-8911" [แผนที่]
0460-85-8911
ใช่ / ไม่ใช่
การสนับสนุนภาษา ชื่อสถานที่ ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ Wi-Fi / PC
* เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางด่วน Tomei Expressway EXPASA Ebina ทางตะวันออก 5-1-1 โอะยะมินะมิ, เอะบินะ-ชิ 046-231-7767" [แผนที่]
046-231-7767
ใช่ / ไม่ใช่
* จุดพักรถ EXPASA Ebina บนทางด่วนโทะเม ทางออกทางทิศตะวันตก 5-2-1 โอะยะมินะมิ, เอะบินะ-ชิ 046-231-7768" [แผนที่]
046-231-7768
ใช่ / ไม่ใช่
* ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวฟูจิโนะ FUJINO 1702-3 โอะบุชิ มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ 042-687-5581" [แผนที่]
042-687-5581
ใช่ / ไม่ใช่
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองฟูจิสะวะ คะเสะ-เอะโนะชิมะ 1-14-8 คะทะเสะ-ไคกัน, ฟูจิสะวะ-ชิ 0466ー24-4141" [แผนที่]
0466ー24-4141
ใช่ / ใช่
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองฟูจิสะวะ 2-20-13 คะทะเสะ-ไคกัน, ฟูจิสะวะ-ชิ 0466-22-4141" [แผนที่]
0466-22-4141
ใช่ / ใช่
* ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอดะคิว โอดะวะระ 1-1-9 สะเค-โชะ, เมืองโอดะวะระ 0465-24-4101" [แผนที่]
0465-24-4101
ใช่ / ไม่ใช่
* ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีโอดะวะระ 1-1-9 สะเค-โชะ, เมืองโอดะวะระ 0465-22-2339" [แผนที่]
0465-22-2339
ใช่ / ไม่ใช่
* ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวสะงะมิโกะ 1183 โยะเสะ มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ 042-684-2633" [แผนที่]
042-684-2633
ใช่ / ไม่ใช่
* สมาคมนักท่องเที่ยวเมืองอะซึตงิ 1-1, อิสุมิ-โชะ, อะซึตงิ-ชิ 046-228-1131" [แผนที่]
046-228-1131
ใช่ / ไม่ใช่
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองคาวาสะกิ 26-1 เอะคิเมฮอนโชะ, คาวาสะกิ-ชิ, คาวาสะก-คุ" [แผนที่]
ใช่ / ไม่ใช่
* สำนักงานข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีฮะดะโนะ 1ไทชินโชะ,'ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะT [แผนที่]
0463-80-2303
ใช่ / ไม่ใช่
** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวของ Yokosuka Suka-navi i 1-5 วะคะมัตซึต-โชะ, โยโกสุกะ-ชิ, คะนะงะวะ [แผนที่]
046-822-8301
ใช่ / ไม่ใช่
*** ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวท่าอากาศยานฮาเนดะ 2-6-5 เมืองโอตะ, ท่าอากาศยานฮาเนดะ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2, โตเกียว [แผนที่]
03-6428-0653
ใช่ / ใช่

การสนับสนุนด้านภาษา - หมวดหมู่ JNTO

*

การสนับสนุนภาษาอังกฤษมีจำกัด เพียงบางโอกาสเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ มีคำแนะนำในพื้นที่

**

พนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้มีเพียงบางโอกาสเท่านั้น มีคำแนะนำในพื้นที่

***

มีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่ตลอดเวลา และมีพนักงานหลายคนที่พูดได้สองภาษาในหลายๆ ภาษา เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวทั่วประเทศและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เป็นประตูสู่ญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ