สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สะพานขึงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่การจัดส่งสินค้าของเรือที่ผ่านใต้สะพาน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะยะคะวะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สานีเจอาร์ ฮะยะคะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ท่าเรือประมงโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 5

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน
พื้นที่ทางตะวันตก 4

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)