สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

พื้นที่ทางตะวันตก 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

สะพานขึงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่การจัดส่งสินค้าของเรือที่ผ่านใต้สะพาน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะยะคะวะ, โอดะวะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สานีเจอาร์ ฮะยะคะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ท่าเรือประมงโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน
พื้นที่ทางตะวันตก

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

เกียวโกะ โนะ เอกิ: โทะโทะโคะ โอดาวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก

เกียวโกะ โนะ เอกิ: โทะโทะโคะ โอดาวะระ