ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สะพานขึงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความปลอดภัยแก่การจัดส่งสินค้าของเรือที่ผ่านใต้สะพาน

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สานีเจอาร์ ฮะยะคะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

โอดาวาระ
ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

โอดาวาระ
โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดาวาระ
เกียวโกะ โนะ เอกิ: โทะโทะโคะ โอดาวะระ

เกียวโกะ โนะ เอกิ: โทะโทะโคะ โอดาวะระ

โอดาวาระ