ปราสาทโอดะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

ปราสาทแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวโอดะวะระ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1960 ชื่อ 'Great Heisei Restoration' นั้นได้มาจากการที่ปราสาทหลักได้รับการบูรณะ ขณะนี้มีกราฟิกที่ให้ข้อมูลของปราสาท โรงละคร และการจัดแสดงแบบโต้ตอบ ที่อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้ลองสวมใส่เสื้อเกราะนักรบในบริเวณปราสาท เครื่องแต่งกายซามูไร เจ้าหญิง นินจา ก็มีให้เช่า นอกจากนี้ยังมีสวนสนุก ทำให้เป็นสถานที่สำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โจะอุไน, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

เวลาทำการ

9:00 ~ 17:00 (เปิดให้เข้าชมรอบสุดท้าย 16:30) ※เปิดจนถึง 19:00 ในวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ ในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และในวันที่ 15 สิงหาคม (เข้าชมรอบสุดท้าย 18:30 น.)

วันหยุดทำการ

31 ธ.ค. - 1 ม.ค.

ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชมหอคอยปราสาท / ผู้ใหญ่: 500 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น: 200 เยน กลุ่มบุคคลมากกว่า 30 คน / ผู้ใหญ่: 400 เยน นักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น: 160 เยน

รูปถ่าย

ประตูโทะคิวะกิ (อาคารซามูไร)

ประตูโทะคิวะกิ (อาคารซามูไร)

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)

ศูนย์ข้อมูลปราสาทโอดะวะระ (ประสบการณ์สวมชุดเกราะ)

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ

สวนซากปราสาทโอดะวะระ