ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฟีเจอร์

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคานากาวะ

ความยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเชิงปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อคนรุ่นต่อไป ซึ่งทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักคิดว่าความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพียงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงความยั่งยืนมีหลายมิติ ที่ครอบคลุมในหลายด้าน เพราะความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ประเพณีของภูมิภาค และการกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมามีชีวิตชีวาอีกด้วย จากความงดงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของคานากาวะ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน, วิถีปฏิบัติเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และบทบาทในการรักษาความมหัศจรรย์ของเมืองืนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งความยั่งยืน

พบสิ่งที่น่าสนใจด้านความยั่งยืนในคานากาวะ เพื่อวางแผนการเดินทางครั้งถัดไปของคุณ

 • สะรุชิมะ

  สะรุชิมะ

  โยโกะสึกะ
 • ยูอิงาฮามะ

  ยูอิงาฮามะ

  คามาคุระ
 • ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  อัตสึกิ
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติแห่งจังหวัดคานากาวะ

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติแห่งจังหวัดคานากาวะ

  ฮิราสึกะ

คานากาวะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้วยความที่เมืองคานากาวะมีทั้งวิวทิวทัศน์ของเมืองที่มีชีวิตชีวา, มหาสมุทรที่มีเสน่ห์ดึงดูด, ภูเขาทางตะวันตก, สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประจำภูมิภาคที่สำคัญ จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถอ่านคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับทริปท่องเที่ยวคานากาวะ ได้ที่ด้านล่าง!

การเดินทาง

การเดินและขี่จักรยานเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีความยั่งยืนมากที่สุด รองลงมาคือ รถไฟ, รถประจำทาง, รถยนต์ และเครื่องบิน การเดินทางในคานากาวะมีความสะดวก และเชื่อมต่อถึงกันเป็นอย่างดี สามารถดูได้จากเว็บไซต์การให้บริการรถไฟ และรถบัส และสถานที่ส่วนใหญ่สามารถเดินถึงด้วยเท้าหรือจักรยาน

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินป่า, การปีนเขา, การขี่จักรยาน, การอาบป่า และการพายเรือ คานากาวะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ เหมาะแก่การสำรวจสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามในการดูแลอนุรักษ์

อาหาร

เพลิดเพลินกับอาหารของคานากาวะ ด้วยการทดลองชิมร้านอาหารแบบดั้งเดิม แผงขายอาหาร และร้านอาหารท้องถิ่น ให้ทุกการใช้จ่ายของคุณคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น และยังได้ช่วยสนับสนุนอาหารประจำภูมิภาคอีกด้วย

วัฒนธรรมท้องถิ่น

สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นของคานากาวะ ด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบดั้งเดิม และเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม โดยคุณสามารถช่วยสนับสนุนชุมชนผ่านการจับจ่ายใช้สอย และการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลาย

ความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของคานากาวะ

ในปี 2015 องค์การสหประชาชาติได้จัดทำรายการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 รายการ เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลก และเพื่อมองหาโอกาสในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของผู้คน และสิ่งแวดล้อมให้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้ตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ภายในปี 2030 ดูความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของคานากาวะด้านล่าง

 • แถลงการณ์ขยะพลาสติกในคานากาวะเป็นศูนย์

  แถลงการณ์ขยะพลาสติกในคานากาวะเป็นศูนย์

  “แถลงการณ์ขยะพลาสติกในคานากาวะเป็นศูนย์” พยายามที่จะต่อสู้กับมลภาวะทางทะเล ด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง, ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติก และเพิ่มกิจกรรมการทำความสะอาด

 • เทะมาเอะโดริ: การบริโภคอย่างมีจริยธรรม

  เทะมาเอะโดริ: การบริโภคอย่างมีจริยธรรม

  เพื่อขจัดขยะอาหารที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่หมดและหมดอายุ คานากาวะจึงได้ใช้แนวคิดริเริ่ม ที่เรียกว่า "เทะมาเอะโดริ" ซึ่งสนับสนุนให้ผู้ซื้อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสุดบนชั้นวางของในร้านค้า

 • การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคามาคุระ

  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคามาคุระ

  เพื่ออนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนสามารถมาท่องเที่ยวได้ในระยะยาว สมาคมการท่องเที่ยวเมืองคามาคุระ จึงได้ริเริ่มโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างนักเรียนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดกิจกรรมการทำความสะอาดถนนเส้นที่มีการเดินทางหนาแน่น รวมถึงการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ

 • SDGs เมืองแห่งอนาคต

  SDGs เมืองแห่งอนาคต

  ประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศนโยบาย ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยตั้งเป้าความสำเร็จภายในปี 2030 ดังนั้นเมืองต่างๆ ของคานากาวะ จึงได้เปิดตัวโครงการมากมาย เพื่อตอบสนองนโยบายเชิงบวกนี้ ก่อนคุณจะมาเที่ยวครั้งถัดไป อย่าลืมค้นหาโครงการต่างๆ ที่จังหวัดได้คิดริเริ่มเพื่อความยั่งยืน เพื่อจัดไว้ในแพลนการเดินทางของคุณด้วย

เคล็ดลับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคานากาวะ

เคล็ดลับการเดินทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในคานากาวะ

เรียนรู้วิธีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่คานากาวะในทริปถัดไปของคุณ