ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

มารยาทในการเข้าวัดและศาลเจ้า

คุณทราบหรือไม่ว่าศาลเจ้า (ชินโต) กับวัด (พุทธ) เป็นสถานที่ต่างศาสนากัน และการเข้าไปเยี่ยมชมก็มีวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกัน? ลองมาทบทวนวิธีการเข้าไปเยี่ยมชมแต่ละสถานที่กันหน่อยดีไหม

 1. โค้งคำนับเล็กน้อยหน้าประตูโทริอิ

  ทีแรก เมื่อไปถึงประตูโทริอิซึ่งเป็นทางเข้าหลักสู่ศาลเจ้าให้คำนับหนึ่งครั้ง เพราะถือว่าอีกด้านของประตูโทริอิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วยืดตัวกลับขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพต่อคามิ เทพเจ้าชินโต

 2. ทำความสะอาดตนเองที่เทมิซูยะ (สถานีชำระล้าง)

  ต่อไป ให้มาแวะที่เทมิซูยะเพื่อล้างมือและปาก ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อชำระร่างกายของคุณให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไปในอาคารหลักของศาลเจ้า โดยมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการเข้าไปในวัดของศาสนาพุทธ ดังต่อไปนี้:

  1. ใช้มือขวาจับกระบวยตักน้ำไปรดมือซ้าย

  2. ต่อไปให้ใช้มือซ้ายจับกระบวยตักน้ำไปรดมือขวา

  3. ถือกระบวยด้วยมือขวา แล้วตักน้ำใส่อุ้งมือซ้าย เทน้ำใส่ปาก ล้างปาก โดยไม่ทำให้เกิดเสียงดัง (อย่ายกกระบวยขึ้นจ่อปากโดยตรง)

  4. ใช้มือขวาจับกระบวยตักน้ำไปรดมือซ้าย

  5. สุดท้ายให้ล้างกระบวย โดยตั้งกระบวยขึ้นเพื่อให้น้ำในกระบวยไหลลงมาล้างด้ามจับ นำกระบวยกลับไปคืนในตำแหน่งเดิม

 3. เดินตามเส้นทางไปยังอาคารหลักของศาลเจ้า

  อาคารหลักของศาลเจ้าเป็นที่สถิตย์ของคามิ ในศาลเจ้าของศาสนาชินโตเชื่อกันว่าเทพเจ้าจะเดินไปตามเส้นกึ่งกลางของทางเดิน ดังนั้นในขณะมุ่งหน้าไปยังอาคารหลักของศาลเจ้า คุณจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินในแนวกึ่งกลางทางเดิน

 4. บริจาคไซเซ็น (บริจาคเงิน) หน้าอาคารหลักของศาลเจ้า

  สุดท้ายก็ถึงเวลาสักการะ ก่อนอื่น ให้โค้งคำนับไปทางอาคารหลักของศาลเจ้าแล้วบริจาคเงินลงในกล่องไซเซ็น ไซเซ็นเป็นการแสดงการสำนึกในบุญคุณต่อคามิ ไม่มีการกำหนดว่าคุณควรบริจาคเป็นเงินเท่าไหร่

 5. สั่นกระดิ่ง

  เสียงของกระดิ่งจะเรียกความสนใจของคามิ

 6. “คำนับ 2 ครั้ง, ตบมือ 2 ครั้ง, คำนับ 1 ครั้ง”

  คำนับลงไปให้ต่ำสองครั้ง (เพื่อแสดงความเคารพต่อคามิ)

  ตบมือเข้าหากันบริเวณด้านหน้าของหน้าอก โดยให้มือขวาอยู่ต่ำกว่ามือซ้ายเล็กน้อย ตบมือเช่นนี้สองครั้งแล้วอธิษฐาน หลังอธิษฐานเสร็จให้ลดมือลง คำนับอีกครั้ง แล้วออกจากสถานที่

 7. โค้งคำนับที่ประตูโทริอิ

  หลังจากผ่านประตูโทริอิออกไปแล้วให้หันหลังกลับไปทางอาคารหลักของศาลเจ้า แล้วโค้งคำนับเป็นครั้งสุดท้าย

  นี่คือวิธีการเข้าเยี่ยมชมศาลเจ้าอย่างถูกต้อง

  ※ “คำนับ 2 ครั้ง, ตบมือ 2 ครั้ง, คำนับ 1 ครั้ง” คือ วิธีปฏิบัติที่แพร่หลายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม บางศาลเจ้าอาจมีธรรมเนียมเฉพาะ

คุณทราบหรือไม่ว่าศาลเจ้า (ชินโต) กับวัด (พุทธ) เป็นสถานที่ต่างศาสนากัน และการเข้าไปเยี่ยมชมก็มีวิธีการที่เหมาะสมแตกต่างกัน? ลองมาทบทวนวิธีการเข้าไปเยี่ยมชมแต่ละสถานที่กันหน่อยดีไหม

 1. โค้งคำนับหน้าประตูซันมง

  แรกที่สุดให้โค้งคำนับที่หน้าประตูซันมง ซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่วัดของศาสนาพุทธ เข้าประตูไปพร้อมกับน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า และอย่าได้เหยียบธรณีประตู ซันมงทำหน้าที่เหมือนกับประตูโทริอิที่ศาลเจ้าของศาสนาชินโต คือ เป็นเครื่องหมายแบ่งเขตระหว่างโลกของเรากับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ถอดหมวกและสิ่งที่ใช้สวมศีรษะอื่น ๆ ออก

 2. ทำความสะอาดตนเองที่เทมิซูยะ (สถานีชำระล้าง)

  ต่อไป ให้มาแวะที่เทมิซูยะเพื่อล้างมือและปาก ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อชำระร่างกายของคุณให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าไปในอาคารหลักของวัด โดยมีขั้นตอนคล้ายคลึงกับการเข้าไปในศาลเจ้าของศาสนาชินโต ดังต่อไปนี้:

  ※ หลายวัดไม่มีเทมิซูยะ หากเป็นเช่นนั้นไม่ต้องทำพิธีกรรมนี้

  1. ใช้มือขวาจับกระบวยตักน้ำไปรดมือซ้าย

  2. ต่อไปให้ใช้มือซ้ายจับกระบวยตักน้ำไปรดมือขวา

  3. ถือกระบวยด้วยมือขวา แล้วตักน้ำใส่อุ้งมือซ้าย เทน้ำใส่ปาก ล้างปาก โดยไม่ทำให้เกิดเสียงดัง (อย่ายกกระบวยขึ้นจ่อปากโดยตรง)

  4. ใช้มือขวาจับกระบวยตักน้ำไปรดมือซ้าย

  5. สุดท้ายให้ล้างกระบวย โดยตั้งกระบวยขึ้นเพื่อให้น้ำในกระบวยไหลลงมาล้างด้ามจับ นำกระบวยกลับไปคืนในตำแหน่งเดิม

 3. จุดธูปเทียน

  หากเป็นไปได้ให้จุดธูปเทียนก่อนทำการสักการะ การทำเช่นนี้ถือเป็นการชำระมลทินและทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด พร้อมสำหรับรับคำสอนจากพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่านำเทียนไขหรือธูปของผู้เยี่ยมชมท่านอื่นมาจุดเทียนไขหรือธูปของคุณ ให้ใช้ไฟแช็กของคุณเองหรือเทียนไขของวัด การใช้ไฟจากผู้เยี่ยมชมท่านอื่นจะทำให้ได้รับโชคร้ายและบาปจากคนเหล่านั้น
  ※ เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยบางวัดอาจไม่อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมจุดธูปเทียน โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนเข้าไปเยี่ยมชม

 4. เดินตามเส้นทางไปยังอาคารหลักของวัด

  อาคารหลักของวัดเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 5. บริจาคไซเซ็น (บริจาคเงิน) หน้าอาคารหลักของวัด

  สุดท้ายก็ถึงเวลาสักการะ ก่อนอื่น ให้โค้งคำนับไปทางอาคารหลักของวัดแล้วบริจาคเงินลงในกล่องไซเซ็น ไซเซ็นถือเป็นการแสดงความสำนึกในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งยังเป็นการปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย ไม่มีการกำหนดว่าคุณควรบริจาคเป็นเงินเท่าไหร่

 6. สั่นกระดิ่ง พนมมือ แล้วโค้งคำนับ

  หากมีวานิกูชิ (ฆ้องที่แขวนลงมาจากเพดาน) ให้ตีเสียด้วย แต่อย่าตีแรงจนเกินไปเนื่องจากการทำเช่นนี้ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า

  ถัดจากนั้นให้ตบมือ ยืดหลังขึ้น หลับตา พนมมือไว้ตรงหน้าอก แล้วโค้งคำนับให้ต่ำ ที่ไม่เหมือนกับในศาลเจ้าของศาสนาชินโตก็คือ ตรงจุดนี้จะไม่มีการตบมือ

  หลังอธิษฐานเสร็จให้คำนับอีกครั้ง แล้วออกจากสถานที่

 7. โค้งคำนับที่ซันมง

  หลังจากผ่านประตูซันมงออกไปแล้วให้หันหลังกลับไปทางอาคารหลักของวัด แล้วโค้งคำนับเป็นครั้งสุดท้าย

  นี่คือวิธีการเข้าเยี่ยมชมวัดอย่างถูกต้อง
  ※ รายละเอียดของพิธีกรรมอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละนิกาย

ข้อควรจำเมื่อต้องการเยี่ยมชม

ทั้งศาลเจ้าและวัดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มีลักษณะเปิดเผยจนเกินไป นอกจากนี้ ควรสังเกตและทำตามป้าย "ห้ามถ่ายภาพ" หรือ "ห้ามเข้า" ด้วย ศึกษามารยาทแล้วรักษามารยาทเอาไว้ในระหว่างเดินทาง!

สำรวจตามความสนใจ