ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ขนบธรรมเนียมและมารยาทญี่ปุ่น

มารยาทในการเที่ยวชม

 1. อย่าเดินรับประทานอาหาร

  การรับประทานอาหารและเดินเล่นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวถือเป็นประสบการณ์ที่คุณจะได้เต็มอิ่มไปพร้อมกับบรรยากาศ แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงผู้คนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ในงานเทศกาลและงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีแผงขายอาหาร ระวังอย่ากีดขวางทางเท้าและทางเดิน อย่าลืมทิ้งขยะของคุณขณะเดินเล่นโดยรอบที่ถังขยะที่มีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม ไม่ทิ้งขยะบนทางเท้า เพื่อไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 2. อย่าถ่ายภาพใกล้สถานที่อันตราย

  เนื่องจากรถไฟเป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมากของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสามารถเห็นได้บ่อยครั้งในอนิเมะและภาพยนตร์เรื่องต่างๆ คุณจึงอาจต้องการถ่ายภาพติดกับรถไฟเป็นที่ระลึก แต่อย่างไรก็ตามควรพึงระวังความปลอดภัยของคุณอยู่เสมอ โดยโปรดอย่าถ่ายภาพใกล้ทางรถไฟ ถนน หรือสถานที่อันตรายต่างๆ

 3. กรุณาถ่ายภาพด้วยความเคารพต่อสถานที่ และปฏิบัติตามกฎ

  โปรดคำนึงถึงข้อจำกัดในการถ่ายภาพในบางสถานที่อยู่เสมอ เช่น วัดและศาลเจ้า โดยปกติจะมีป้าย (ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) ระบุกฎการถ่ายภาพของสถานที่นั้นไว้ โปรดทราบว่าในบางกรณีอาจจะอนุญาตให้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายได้ แต่เครื่องมืออื่นๆ เช่น ขาตั้งกล้องจะไม่ได้รับอนุญาต

  นอกจากนี้โปรดระมัดระวังการถ่ายภาพส่วนบุคคล และอย่าถ่ายภาพในพื้นที่ส่วนตัว และที่ควรระวังเป็นพิเศษ คือ ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว เช่น การถ่ายภาพบุคคลและที่พักส่วนตัว

 4. ปฏิบัติตามกฎการสูบบุหรี่

  ในประเทศญี่ปุ่นการสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สาธารณะและบริเวณกลางแจ้งจำเป็นต้องตรวจสอบว่าสถานที่นั้นอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้หรือไม่ หากต้องการสูบบุหรี่ โปรดไปยังพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสัญลักษณ์บุหรี่กำกับไว้

 5. เคารพผู้อื่นและระวังสิ่งรอบตัว

  เติมเต็มการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นของคุณ อย่าลืมคำนึงถึงผู้คน สถานที่ การเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
  ∙ ทุกคนต้องการความเงียบในพื้นที่สาธารณะและบนขนส่งสาธารณะ พยายามลดเสียงการสนทนาที่ดัง และใช้เสียงโทรศัพท์มือถือให้น้อยที่สุด
  ∙ เมื่อรอคิว คุณต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมารยาทในการต่อแถว ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันได้อย่างราบรื่น และเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมมือกับผู้อื่น

มารยาทที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว