เรียนรู้วิธีการกินซูชิจากพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 19

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)
พื้นที่โชะนัน 5

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 92

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"