เรียนรู้วิธีการกินซูชิจากพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญ

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

อุระริ มาเช่- ตลาดปลา-ตลาดผัก

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ซัตซึตมะยะ ฮอนเท็น (เรียนทำซูชิ)

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

ถนนตลาดปลานะมะมุงิ

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"

คลาสเรียนทำซูชิม้วน "คุรุริ"