ข้อมูลทั่วไป

การเต้นเน็นบุซึตที่วัดยุเงียว-จิ คืออะไร? กล่าวกันว่าในสมัยคามาคุระ เมื่อ อิปเป็ง โชนิน ของพระพุทธศาสนานิกายจิชุ กำลังแสดงเน็นบุตซึตทั่วประเทศ เมื่อถึงจุดหนึ่ง หนึ่งสาวกของพระองค์เริ่มเต้นรำในระหว่างการสวดมนต์ ผู้คนที่ได้เห็นเหตุการณ์นี้ทำตามเขา และเริ่มประเพณีการเต้นรำนี้ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่เทศกาลบอนและศิลปะพื้นบ้าน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของแต่ละสถานที่ ผู้คนในฟูจิสะวะได้สืบทอดต่วัฒนธรรมนี้ และใช้การเต้นเน็นบุซึตเป็นธีมในการจัดงานบอนแห่งยุเงียว ซึ่งเป็นงานเทศกาลใหม่เอี่ยมประกอบด้วยการเต้นยุเงียว

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฟูจิสะวะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

เดิน 3 นาที จากสถานีฟูจิสะวะ ทางออกทางทิศเหนือ

เวลาทำการ

งานตามฤดูกาล (2019: 26-28 กรกฎาคม)

รูปถ่าย

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเกียว-จิ

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

วัดโชโช-อิน
พื้นที่โชะนัน

วัดโชโช-อิน

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ