เมืองไคเสะ เอวะ โอโดริ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เทศกาลเต้นแห่งไคเสะ เอวะ โอโดริ จัดขึ้นในกลางเดือนกันยายน ซึ่งมีการแสดงการเต้นที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม และบริษัทท้องถิ่นต่างๆของที่นี่ โดยมีผู้คนจากเมืองอื่นๆมาร่วมเต้นในเทศกาลนี้ด้วย เทศกาลนี้จัดขึ้นที่ถนนรอบเมืองไคเสะ ซึ่งจะเต็มไปด้วยผู้คนกว่า 1,200 คน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โนบุซาวะ, เมืองไคเสะ, อาชิงาระกามิ-กัน, คานากาวะ

รูปถ่าย

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลไฮเดรนเยีย สวนอะจิไซ

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนกีฬาไคเซมิซุเบะ

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำสะกะวะงะวะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ