ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

สันเขา Tanzawa Omote
Map of โทะอุโนะดะเกะ

โอะโมะเทะ-ทันซะวะ มีความสูง 1409.9 เมตร มีวิลล่าอยู่บนยอดเขา จากจุดนี้คุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและอ่าวสะกะมิ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง สถานี Hadano หรือสถานี Shibusawa บนสาย Odakyu

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

คิโยคาวะ
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

ฮาดาโนะ
ภูเขานาเบะวาริยามะ

ภูเขานาเบะวาริยามะ

ฮาดาโนะ
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

ฮาดาโนะ