โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

โอะโมะเทะ-ทันซะวะ มีความสูง 1409.9 เมตร มีวิลล่าอยู่บนยอดเขา จากจุดนี้คุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและอ่าวสะกะมิ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮะดะโนะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

30 พื้นที่โชะนัน
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

30 พื้นที่โชะนัน
ภูเขานาเบะวาริยามะ

ภูเขานาเบะวาริยามะ

30 พื้นที่โชะนัน
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

30 พื้นที่โชะนัน