ข้อมูลทั่วไป

โอะโมะเทะ-ทันซะวะ มีความสูง 1409.9 เมตร มีวิลล่าอยู่บนยอดเขา จากจุดนี้คุณสามารถมองเห็นภูเขาฟูจิและอ่าวสะกะมิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีฮะดะโนะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ

ภูเขานาเบะวาริยามะ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขานาเบะวาริยามะ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะระสุโอะยะมะ