เงียวจะงะทะเกะ

พื้นที่โชะนัน30นาที

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่โดยรอบเงียวจะงะทะเกะ ดูเหมือนว่ากำลังจะถล่ม ดังนั้นโปรดระมัดระวัง ถ้าคุณไปปีนภูเขาอยู่แถวนั้น ※สำหรับนักปีนเขา รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

รูปถ่าย

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน 0

ภูเขาชินไดนิชิ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน 4

คะระสุโอะยะมะ

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน 0

ซานโนะโตะ

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน 0

โทะอุโนะดะเกะ