ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

พื้นที่โดยรอบเงียวจะงะทะเกะ ดูเหมือนว่ากำลังจะถล่ม ดังนั้นโปรดระมัดระวัง ถ้าคุณไปปีนภูเขาอยู่แถวนั้น ※สำหรับนักปีนเขา รูปภาพโดย photolibrary

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

30 คิโยคาวะ
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

30 ฮาดาโนะ
ซานโนะโตะ

ซานโนะโตะ

30 ฮาดาโนะ
โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

30 ฮาดาโนะ