ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่โดยรอบเงียวจะงะทะเกะ ดูเหมือนว่ากำลังจะถล่ม ดังนั้นโปรดระมัดระวัง ถ้าคุณไปปีนภูเขาอยู่แถวนั้น ※สำหรับนักปีนเขา รูปภาพโดย photolibery

รูปถ่าย

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ

คะระสุโอะยะมะ
พื้นที่โชะนัน

คะระสุโอะยะมะ

ซานโนะโตะ
พื้นที่โชะนัน

ซานโนะโตะ

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน

โทะอุโนะดะเกะ