ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

การขึ้นสู่ยอดเขาเกียวจาดาเกะ คือ การปืนขึ้นและลงจำนวนหลายๆ ครั้ง ยอดเขาเกียวจะนั้นแคบและไม่เหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นหมู่คณะ แต่เมเคยมีรูปปั้นหินเอ็น โนะ เกียวจะ (เอ็น โนะ เกียวจะ) วางไว้บนยอดเขา แต่ได้รับความเสียหายจากลมและฝน มีอีกหลากหลายสถานที่ที่คุณจะต้องปีนขึ้นจากเกียวจะดาเกะไปยังชินไดฮิ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ภูเขาชินไดนิชิ image

ภูเขาชินไดนิชิ

คิโยคาวะ
คะระสุโอะยะมะ image

คะระสุโอะยะมะ

ฮาดาโนะ
ซานโนะโตะ image

ซานโนะโตะ

ฮาดาโนะ
โทะอุโนะดะเกะ image

โทะอุโนะดะเกะ

ฮาดาโนะ