ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

การขึ้นสู่ยอดเขาเกียวจาดาเกะ คือ การปืนขึ้นและลงจำนวนหลายๆ ครั้ง ยอดเขาเกียวจะนั้นแคบและไม่เหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นหมู่คณะ แต่เมเคยมีรูปปั้นหินเอ็น โนะ เกียวจะ (เอ็น โนะ เกียวจะ) วางไว้บนยอดเขา แต่ได้รับความเสียหายจากลมและฝน มีอีกหลากหลายสถานที่ที่คุณจะต้องปีนขึ้นจากเกียวจะดาเกะไปยังชินไดฮิ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

คิโยคาวะ
คะระสุโอะยะมะ

คะระสุโอะยะมะ

ฮาดาโนะ
ซานโนะโตะ

ซานโนะโตะ

ฮาดาโนะ
โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

ฮาดาโนะ