ภูเขานาเบะวาริยามะ

พื้นที่โชะนัน 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

แนวต้นบีชบนภูขาแห่งนี้ ดูสวยงามแปลกตา ที่ความสูงกว่า 1272.5 เมตร มองไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ และที่นี่ยังมีอูด้งนาเบยากิชื่อดังให้คุณได้มาลองลิ้มรสความอร่อยด้วย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

มิกุรูเบะ, ฮาดาโนะ, คานากาวะ

รูปถ่าย

โทะอุโนะดะเกะ
พื้นที่โชะนัน

โทะอุโนะดะเกะ

น้ำตกโคะคุริว
พื้นที่โชะนัน

น้ำตกโคะคุริว

ภูเขาชินไดนิชิ
พื้นที่โชะนัน

ภูเขาชินไดนิชิ

เงียวจะงะทะเกะ
พื้นที่โชะนัน

เงียวจะงะทะเกะ