ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ภูเขานาเบะวาริยามะ

ภูเขานาเบะวาริยามะ

แนวต้นบีชบนภูขาแห่งนี้ ดูสวยงามแปลกตา ที่ความสูงกว่า 1272.5 เมตร มองไปทางทิศตะวันตกก็จะเห็นทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิ และที่นี่ยังมีอูด้งนาเบยากิชื่อดังให้คุณได้มาลองลิ้มรสความอร่อยด้วย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โทะอุโนะดะเกะ

โทะอุโนะดะเกะ

ฮาดาโนะ
น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกโคะคุริว

ฮาดาโนะ
ภูเขาชินไดนิชิ

ภูเขาชินไดนิชิ

คิโยคาวะ
เงียวจะงะทะเกะ

เงียวจะงะทะเกะ

ฮาดาโนะ