ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ 700 ปีก่อน ในช่วงปลายสมัยคามาคุระ และได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ และโบราณสถานแห่งชาติ ในขณะที่หลุมฝังศพถูกสร้างขึ้นบริเวณนี้ยังคงเป็นภูเขาไฟและรกร้าง ซึ่งทำให้นักเดินทางพากันหวาดกลัว พวกเขาจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า "ถนนสู่นรก" รูปปั้นหินและเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของนักเดินทางและเพื่ออธิษฐานให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

ฮาโกเนะ