ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

โฮเคียวอินโตะ (เจดีย์ประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น) ที่สร้างด้วยหินแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 700 ปีก่อนในช่วงปลายยุคคามาคุระ และได้รับการจัดให้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ บริเวณรอบสระน้ำโชจินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างเจดีย์แห่งนี้ ใช้เป็นเส้นทางข้ามฮาโกเนะบนถนนที่เชื่อมระหว่างเกียวโต และคามาคุระในขณะนั้น ส่วนนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกเรียกว่า "นรก" เนื่องจากมีทางเดินบนภูเขาที่สูงชันอย่างมาก และภูมิประเทศที่รกร้างพร้อมกลุ่มควันที่เล็ดลอดออกมาจากหลายแห่ง ทำให้พื้นที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับศาสนาจิโซะ รูปปั้นหินจิโซะและเจดีย์ส่วนใหญ่รอบๆ สระน้ำโชจินถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายยุคคามาคุระ (1185-1333) อันเป็นผลมาจากความเชื่อของจิโซะในการปกป้องนักเดินทางขณะที่พวกเขาเดินทางผ่านบริเวณนี้

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป image

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ image

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ image

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ image

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

ฮาโกเนะ