โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณ 700 ปีก่อน ในช่วงปลายสมัยคามาคุระ และได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ และโบราณสถานแห่งชาติ ในขณะที่หลุมฝังศพถูกสร้างขึ้นบริเวณนี้ยังคงเป็นภูเขาไฟและรกร้าง ซึ่งทำให้นักเดินทางพากันหวาดกลัว พวกเขาจึงเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า "ถนนสู่นรก" รูปปั้นหินและเจดีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาความหวาดกลัวของนักเดินทางและเพื่ออธิษฐานให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

15 ฮาโกเนะ
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

15 ฮาโกเนะ
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

15 ฮาโกเนะ
หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

15 ฮาโกเนะ