หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ประมาณ 700 ปีที่ผ่านมา จากช่วงปลายสมัยคามาคุระจนถึงต้นสมัยมุโระมะชิ มีการสร้างรูปปั้นหินและเจดีย์แห่งจิโซะ โบะซัตซึตขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ พื้นที่ทั้งหมดที่มีรูปปั้นเหล่านี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โมะโตะ-ฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

เวลาทำการ

Open all-year-round

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางตะวันตก

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ