ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

รูปปั้น 'โระคุโดะ จิโซะ' ของ จิโซะ โบะซัตซึต มีความสูงประมาณ 3.2 เมตรตั้งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบสระโชจิน ที่นี่มีพระพุทธรูปหิน และหอคอยที่สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ และมุโระมะชิตอนต้น โดยได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และโบราณสถานที่แสดงความเชื่อในจิโซะในช่วงยุคกลาง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10:00~16:00

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ 365 วัน / ปี
ค่าเข้า

ฟรี※ มีค่าธรรมเนียมในระหว่างงานเทศกาลเด็กผู้หญิง/ฮินะมัตซึตริ และงานเทศกาลไฮเดรนเยีย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

ฮาโกเนะ
หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

ฮาโกเนะ