โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พระพุทธรูปหินโมะโทะ ฮาโกเนะ)

รูปปั้น 'โระคุโดะ จิโซะ' ของ จิโซะ โบะซัตซึต มีความสูงประมาณ 3.2 เมตรตั้งกระจายอยู่บริเวณโดยรอบสระโชจิน ที่นี่มีพระพุทธรูปหิน และหอคอยที่สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ และมุโระมะชิตอนต้น โดยได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ และโบราณสถานที่แสดงความเชื่อในจิโซะในช่วงยุคกลาง

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

10:00~16:00

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ 365 วัน / ปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี※ มีค่าธรรมเนียมในระหว่างงานเทศกาลเด็กผู้หญิง/ฮินะมัตซึตริ และงานเทศกาลไฮเดรนเยีย

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

พื้นที่ทางตะวันตก
รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก
รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก
หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

พื้นที่ทางตะวันตก