รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

พื้นที่ทางตะวันตก 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

รูปปั้นนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

110-228, โมะโตะ-ฮะโกะเนะ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระ-ชิโมะกุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีโอะวะคุดะนิ รถไฟสายฮะโกะเนะ โทซาน

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

วันหยุดทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก

รูปปั้นโระคุโดะ จิโซะ

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางตะวันตก

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ