Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tượng Jizo Oucho

Tượng Jizo Oucho

Hakone

Pho tượng này được công nhận là di sản văn hóa quốc gia.

Thông tin cần thiết

Giờ mở cửa

Mở cửa quanh năm

Thời gian

15phút

Ngày lễ Mở cửa quanh năm
Giá vé

Miễn phí

Đường đến

Từ ga Odawara hoặc ga Hakone-Yumoto, bắt xe buýt Hakone Tozan hoặc xe buýt Izu Hakone đến Cảng Hakone-cho / Di tích Hakone Sekisho và xuống tại Rokudo Jizo

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Tượng Jizo Rokudo image

Tượng Jizo Rokudo

Hakone
Ngôi mộ của Yaobikuni Nun image

Ngôi mộ của Yaobikuni Nun

Hakone
Bảo tàng Lịch sử và Tượng Phật bằng Đá (Tượng Phật bằng đá Moto Hakone) image

Bảo tàng Lịch sử và Tượng Phật bằng Đá (Tượng Phật bằng đá Moto Hakone)

Hakone
Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka image

Ngôi mộ của Tadano Mitsunaka

Hakone