โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องเขินโอดะวะระเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยมุโระมะชิ กรรมวิธีทำจะรวมถึงการขูดแล็กเกอร์ออกเพื่อให้ไม้ธรรมชาติมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น เวิร์คช็อปของโอะกะวะ มอคโคะอุโจะ (Okawa Mokkoujo) เปิดสอนอยู่หลากหลายรายการรวมถึงเครื่องเขินถาดและชาม ที่นี่ผู้เข้าร่วมสามารถลองขัดชามและชุดอาหารอื่นๆ ด้วยตัวเอง และยังสามารถออกแบบชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้กระดาษน้ำ ชิ้นงานสามารถรับได้ภายในวันนั้น และนำกลับไปใช้ที่บ้าน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-226-2 มินะมิทะบะชิ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ฮะโกะเนะ โทะซาน เรลเวย์ สถานีฮะโกะเนะ-อิตะบะชิ

เวลาทำการ

9:00 –18:00 น

วันหยุดทำการ

วันหยุดไม่แน่นอน

ค่าใช้จ่าย

ราคา: เริ่มต้นที่ 3000 เยน (ราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินค้า)

รูปถ่าย

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดไดคิว-จิ

ศาลเจ้าอิงะมิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้าอิงะมิ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ