ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

คุณสามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ของโอดะวะระ

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ โทะไคโดะ สถานีฮะยะคะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดาวาระ
ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

โอดาวาระ
สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

โอดาวาระ
โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอดาวาระ