โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของเนินที่รายล้อมรอบเมืองโอดะวะระ และเป็นเนินที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับกองทัพโทะโยะโทะมิ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะ อิทะบะชิ รถไฟสายโอดะคิว

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดไดคิว-จิ

วัดไดคิว-จิ

พื้นที่ทางตะวันตก
โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

พื้นที่ทางตะวันตก
ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

พื้นที่ทางตะวันตก
พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พื้นที่ทางตะวันตก