ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

ซากฮะยะคะวะ-งุชิ

ส่วนหนึ่งของเนินดินที่ล้อมรอบเมืองโอดะวาระ เป็นสถานที่สำคัญที่ต้องเผชิญหน้ากับค่ายหลักของกองทัพของโทะโยะโทะมิในอดีต เชื่อกันว่าทางเข้า และทางออกหรือโทะระกุจิตั้งอยู่ใกล้ที่นี่ เนื่องจากมีการจัดเรียงเนินดิน และคูเมืองสองชั้น ซึ่งเรียกว่าการเปิดสองครั้ง

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายฮาโกเนะโทซัน, สถานีฮาโกเนะ อิทะบาชิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดไดคิว-จิ

วัดไดคิว-จิ

โอดาวาระ
โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอดาวาระ
ศาลเจ้าอิงะมิ

ศาลเจ้าอิงะมิ

โอดาวาระ
พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

โอดาวาระ