ข้อมูลทั่วไป

นี่เป็นส่วนหนึ่งของเนินที่รายล้อมรอบเมืองโอดะวะระ และเป็นเนินที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับกองทัพโทะโยะโทะมิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

4-4, มินะมิ-โชะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สถานีฮะโกะเนะ อิทะบะชิ รถไฟสายโอดะคิว

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

วัดไดคิว-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดไดคิว-จิ

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)
พื้นที่ทางตะวันตก

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

ศาลเจ้าอิงะมิ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้าอิงะมิ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ (ปิดจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม, 2018)