ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

โคะมิเนะ โงะโชะอุโนะ-ได คูเมืองที่แห้งขอดขนาดใหญ่

ซากของคูเมืองอันว่างเปล่า ประกอบไปด้วย คูเมืองตะวันออก คูเมืองตะวันตก และคูเมืองกลาง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นถนน โดยคูเมืองตะวันออกรับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในสมัยนั้น มีความกว้างประมาณ 20 ถึง 30 เมตร และลึก 12 เมตรจากยอดเนินดิน และคูเมืองมีความลาดชัน 50 องศา ทำให้คูเมืองนี้ เป็นคูเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี

ช่วงเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ เปิดตลอดทั้งปี
ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สถานีโอดะวาระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น image

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

โอดาวาระ
อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ image

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของยะสุบุมิ อิโนะอุเอะ

โอดาวาระ
อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ image

อนุสาวรีย์วรรณกรรมของชินนิชิ มะคิโนะ

โอดาวาระ
ไคชัน-โซะ image

ไคชัน-โซะ

โอดาวาระ