Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai

Khu vực phía Tây 30phút

Tổng quan

Hào lớn này được xây dựng đã chia tách dải đất hẹp trên sườn núi Hachiman dẫn đến tòa thành Honmaru của thành cổ Odawara.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4, Juuji, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Odawara trên tuyến Odakyu

Giờ làm việc

Mở cửa quanh năm

Ngày lễ

Mở cửa quanh năm

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)
Khu vực phía Tây

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)

Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue
Khu vực phía Tây

Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino
Khu vực phía Tây

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino

 Kaishun-so (Nhà ở thứ hai của Yamagata Aritomo)
Khu vực phía Tây

Kaishun-so (Nhà ở thứ hai của Yamagata Aritomo)