โรงผลิตสาเกคุโบะตะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เวลาเลื่อนไหลไปในอดีตที่โรงผลิตเหล้าสาเกโบราณที่เปิดทำการมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

702 เนะโงะยะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

042-784-0045

เวลาทำการ

ร้านค้า 10:00-17.00

รูปถ่าย

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 3

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง 1

ซากปราสาทซึตคุย

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 14

เขื่อนชิโระยะมะ

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์
พื้นที่ใจกลาง 1

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์