โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โรงผลิตสาเกคุโบะตะ

โรงผลิตสาเกคุโบะตะ

เวลาเลื่อนไหลไปในอดีตที่โรงผลิตเหล้าสาเกโบราณที่เปิดทำการมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ร้านค้า 10:00-17.00

ช่วงเวลา

45นาที

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

60 ซุากามิฮาระ
ซากปราสาทซึตคุย

ซากปราสาทซึตคุย

30 ซุากามิฮาระ
เขื่อนชิโระยะมะ

เขื่อนชิโระยะมะ

45 ซุากามิฮาระ
ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

30 ซุากามิฮาระ