ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบซึตคุย สถานที่แห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1274-2 โอะอิ, มิโดะริ-คุ, สะงะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ ฮะชิโมะโตะ→ขึ้นรถเมล์ที่ไปมิคะเงะ→ลงรถที่ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์→เดิน 1 นาที

เวลาทำการ

9:00~17:00

วันหยุดทำการ

วันหยุดปีใหม่

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

เขื่อนชิโระยะมะ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง

ซากปราสาทซึตคุย

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สะกะมิ-เม ฮิโระโยะชิ
พื้นที่ใจกลาง

สะกะมิ-เม ฮิโระโยะชิ