เขื่อนชิโระยะมะ

พื้นที่ใจกลาง45นาที

ข้อมูลทั่วไป

เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และอุตสาหกรรมต่างๆ มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้มีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้นไปด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในการจัดหาน้ำสำหรับการประปาและอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมภาวะน้ำท่วม จึงมีการสรางเขื่อนต่างๆ เช่นเขื่อนชิโระยะมะ และโรงงานผลิตน้ำสะมุคะวะ ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างเมืองโยโกฮะมะ เมืองคาวาซะกิ และเมืองโยโกะสุกะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

2-9-1,ชิโระยะมะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์
พื้นที่ใจกลาง 2

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 4

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

สะกะมิ-เม ฮิโระโยะชิ
พื้นที่ใจกลาง 3

สะกะมิ-เม ฮิโระโยะชิ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง 1

ซากปราสาทซึตคุย