Nhà máy sake Kubota

Khu vực trung tâm 45phút

Tổng quan

Quay trở về quá khứ tại nhà máy sake lịch sử có từ thời Edo này.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

702 Negoya, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

042-784-0045

Giờ làm việc

Cửa hàng: 10:00 sáng – 5:00 chiều

Hình ảnh

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama
Khu vực trung tâm

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Di tích thành cổ Tsukui
Khu vực trung tâm

Di tích thành cổ Tsukui

Đập Shiroyama
Khu vực trung tâm

Đập Shiroyama

Trung tâm Tsukuikokanko
Khu vực trung tâm

Trung tâm Tsukuikokanko