Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Nhà máy sake Kubota

Nhà máy sake Kubota

Quay trở về quá khứ tại nhà máy sake lịch sử có từ thời Edo này.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

Cửa hàng: 10:00 sáng – 5:00 chiều

Thời gian

45phút

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

60 Sagamihara
Di tích thành cổ Tsukui

Di tích thành cổ Tsukui

30 Sagamihara
Đập Shiroyama

Đập Shiroyama

45 Sagamihara
Trung tâm Tsukuikokanko

Trung tâm Tsukuikokanko

30 Sagamihara