Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Nhà máy sake Kubota

Nhà máy sake Kubota

Quay trở về quá khứ tại nhà máy sake lịch sử có từ thời Edo này.

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc

Cửa hàng: 10:00 sáng – 5:00 chiều

Thời gian

45phút

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama image

Hồ Tsukui, công viên Shiroyama

Sagamihara
Di tích thành cổ Tsukui image

Di tích thành cổ Tsukui

Sagamihara
Đập Shiroyama image

Đập Shiroyama

Sagamihara
Trung tâm Tsukuikokanko image

Trung tâm Tsukuikokanko

Sagamihara