ซากปราสาทซึตคุย

พื้นที่ใจกลาง 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ปราสาทบนภูเขาที่สร้างขึ้นในช่วงสมัย Warring States จนถึงต้นสมัยเอโดะ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะ ทั้งประวัติศาสตร์และธรรมชาติได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

162 เนะโงะยะ, มิโดะริ-คุ, สะกะมิฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์โยโกฮะมะ / สายสะกะมิ / สายเคโอะ สถานีฮะชิโมะโตะ

รูปถ่าย

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

สวนซึตคุยโคะ ชิโระยะมะ

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์
พื้นที่ใจกลาง

ซึตคุยโคะคันโคะ เซ็นเตอร์

เขื่อนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

เขื่อนชิโระยะมะ

ทะเลสาบซึตคุอิ
พื้นที่ใจกลาง

ทะเลสาบซึตคุอิ