ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

ศาลเจ้าชินเมฉะ ได้รับการนับถือมาตั้งแต่ปี 1570 ในโคะโตะฮิระ ศาลเจ้าคะงะวะ โคะโตะฮิระ-งุ และศาลเจ้าชินเม-ฉะ เป็นศาลเจ้าที่เคยอยู่รวมในที่เดียวกัน ต่อมาในปี 1862 ได้ถูกแยกออกจากกัน อาคารศาลเจ้าหลัก (ยกเว้นอาคารที่อยู่ลึกเข้าไป) ถูกไฟเผาในปี 2007 และได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี 2011 ภาพ Ka-chou-sansui (ภาพธรรมชาติของญี่ปุ่น เช่นดอกไม้ ผีเสื้อ แม่น้ำและภูเขา) ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มันทำให้เราคิดถึงวันเวลาเก่าแก่ของญี่ปุ่น

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

พิธีสวดมนต์: 09.00-16.00 น. (เมื่อใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้า)

เวลาทำการสักการะ: 8.00 น. - 16.00 น. (ห้องโถงพิธีเปิดตลอดทั้งวัน)

ช่วงเวลา

30นาที

ค่าเข้า

ฟรี

การเข้าถึง

จากสถานีชิน-ยุริงะโอะกะ รถไฟสายโอะดะคิว ขึ้นรถเมล์โอะดะคิวที่มุ่งหน้าไปยังสวนอะสะมิโนะ (21) หรือ (23) ไปประมาณ 12 นาที ลงรถที่ป้ายอุระมอนสะกะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

คาวาซากิ
สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

คาวาซากิ
อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

คาวาซากิ
บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ

คาวาซากิ