ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าชินเมฉะ ได้รับการนับถือมาตั้งแต่ปี 1570 ในโคะโตะฮิระ ศาลเจ้าคะงะวะ โคะโตะฮิระ-งุ และศาลเจ้าชินเม-ฉะ เป็นศาลเจ้าที่เคยอยู่รวมในที่เดียวกัน ต่อมาในปี 1862 ได้ถูกแยกออกจากกัน อาคารศาลเจ้าหลัก (ยกเว้นอาคารที่อยู่ลึกเข้าไป) ถูกไฟเผาในปี 2007 และได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในปี 2011 ภาพ Ka-chou-sansui (ภาพธรรมชาติของญี่ปุ่น เช่นดอกไม้ ผีเสื้อ แม่น้ำและภูเขา) ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มันทำให้เราคิดถึงวันเวลาเก่าแก่ของญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5-46-15 โอะเซ็นจิฮิกะชิ, อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

จากสถานีชิน-ยุริงะโอะกะ รถไฟสายโอะดะคิว ขึ้นรถเมล์โอะดะคิวที่มุ่งหน้าไปยังสวนอะสะมิโนะ (21) หรือ (23) ไปประมาณ 12 นาที ลงรถที่ป้ายอุระมอนสะกะ

เวลาทำการ

【แผนกต้อนรับสำหรับการสวดมนต์ทุกวัน】 9: 00 ~ 16: 00 【เวลานมัสการ】 8: 00 ~ 16: 00

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

บ้านพักของ คะเม โระคุโระ