สวนโอะเซ็นจิ ฟุรุสะโตะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ30นาที

รายละเอียด

สวนแห่งนี้เป็นสวนที่จัดขึ้นในธีม "สีเขียว" และ "น้ำ" ด้วยธรรมชาติอันอุดมของทะมะคุริ เรียวอุ ในสวนมีจุดที่ดีสำหรับชมวิวภูเขาฟูจิ และมีเส้นทางเดินที่มีต้นไม้มากมาย เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

528-1 โอะเซ็นจิ, อะสะโอะ-คุ, คาวาสะกิ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีคะคิโอะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

สวนโระงุชินอยเกะและสวนเคะโชะเม็นยะโตะ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ

FISH ON โอเซ็นจิ

FISH ON โอเซ็นจิ

ชินชุจิ

ชินชุจิ