ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ ปรากฏอยู่ในแผนที่ญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยเอโดะ ในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ซานโนะชะ" ในสมัยเท็มเปียว (792-749) เจ้าอาวาสคนแรกของวัดโทะไดจิในเมืองนารา พระโระเบ็น ได้สร้างวัดโอโอะยะมะเดะระ ในเมืองอิเสะฮะระ โดยการย้ายเทพเจ้าทุเทะระริ ต่อมาในยุคเง็นโระของสมัยเอโดะ (1688-1704) ได้ย้ายเทพเจ้า Sannogôgen และในต้นของสมัยเมจิ เทพเจ้าของศาลเจ้าเฮจินชะ และศาลเจ้าอื่นๆ ได้ถูกย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่ ซึ่งในปัจจุบันคือศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1334 คะมิคะสุยะ, อิเสะฮะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

วัดโทะโชะอิน
พื้นที่โชะนัน

วัดโทะโชะอิน

อุงะคุบุนโกะ
พื้นที่โชะนัน

อุงะคุบุนโกะ

ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้าซันโนะมิยะ ฮิบิตะ

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ
พื้นที่โชะนัน

ศาลเจ้า อิเซฮาระดาอิ