Đền Kamikasuya

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Đền Kamikasuya, ngôi đền có tên trên bản đồ Nhật Bản vào thời Edo, cũng được biết đến với tên gọi "Sannosha" vào thời điểm đó. Trong những năm Tempyo (792-749), trụ trì đầu tiên của chùa Tōdai ở Nara, Roben, đã mở chùa Ooyamadera ở thành phố Isehara bằng cách chuyển các vị thần bảo hộ. Sau đó, vào năm Genroku dưới thời Edo (1688-1704), thần Sannogōgen, và vào đầu thời Minh Trị, thần đền Hiejinsha và những ngôi đền khác xung quanh đều được thờ ở đây, hình thành nên ngôi đền Kamikasuya với tên gọi bây giờ.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1334 Kamikasuya, thành phố Isehara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Chùa Toshoin (Chùa Phật giáo)
Khu vực Shonan

Chùa Toshoin (Chùa Phật giáo)

Ugakubunko
Khu vực Shonan

Ugakubunko

Đền thờ Hibita Sannomiya
Khu vực Shonan

Đền thờ Hibita Sannomiya

Đền thờ Iseharadai
Khu vực Shonan

Đền thờ Iseharadai