มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

พื้นที่โชะนัน 1ชม30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ภูเขาโอะยะมะเชื่อกันมานานแล้มว่าเป็นภูเขาแห่งวิญญาณ ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดของเอะโดะ มีการบันทึกว่าผู้คนจำนวน 200,000 คนได้ไปเยี่ยมชมภูเขาแห่งนี้ในทุกๆปี ในเวลานั้นจะเริ่มต้นด้วยการแสวงบุญไปยังศาลเจ้าอิเสะ ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก ในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง โอะยะมะเป็นที่โปรดปรานของหลายๆ คนเนื่องจากอยู่ห่างจากเมืองเอโดะเพียงสองหรือสามวันเท่านั้น และที่เป็นที่นิยมคือแวะเที่ยวเอะโนะชิมะ หลังจากเยี่ยมชมโอะยะมะ ภาพนี้ถูกนำมาแสดงในระคุโงะคลาสสิก ‘โอะยะมะ ไมริ’ ในเดือนเมษายนปี 2016 โอะยะมะ ไมริ ได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

355 โอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีอิเสะฮะระ

รูปถ่าย

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

อนุสาวรีย์หินของสะพาน
พื้นที่โชะนัน

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

ซันโซ นางิสะ
พื้นที่โชะนัน

ซันโซ นางิสะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)