อนุสาวรีย์หินของสะพาน

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อคุณเดินผ่านอนุสาวรีย์หินของสะพาน คุณจะอยู่บนเส้นทางเดินป่าที่มุ่งหน้าไปยังโอะยะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โคะยะสุ, อิเสะฮะระ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน 10

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน 3

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน 6

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โทอุกะคุโบ
พื้นที่โชะนัน 0

โทอุกะคุโบ