อนุสาวรีย์หินของสะพาน

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อคุณเดินผ่านอนุสาวรีย์หินของสะพาน คุณจะอยู่บนเส้นทางเดินป่าที่มุ่งหน้าไปยังโอะยะมะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โคะยะสุ, อิเสะฮะระ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)
พื้นที่โชะนัน

ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โอยะมะ เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน

โอยะมะ เมะงุริ