ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

พื้นที่โชะนัน 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

มีต้นซากุระป่าขนาดใหญ่จำนวน 4 ต้น มีชึอว่า 'โอะยะมะซากุระ' ขึ้นอยู่เหนือเนินเขาจากโรงเรียนประถมโอะยะมะไปจนถึงศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

355 โอโอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)
พื้นที่โชะนัน

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

อนุสาวรีย์หินของสะพาน
พื้นที่โชะนัน

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

ซันโซ นางิสะ
พื้นที่โชะนัน

ซันโซ นางิสะ

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)
พื้นที่โชะนัน

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)