ต้นซากุระของโอะยะมะ(ต้นซากุระ)

พื้นที่โชะนัน15นาที

รายละเอียด

มีต้นซากุระป่าขนาดใหญ่จำนวน 4 ต้น มีชึอว่า 'โอะยะมะซากุระ' ขึ้นอยู่เหนือเนินเขาจากโรงเรียนประถมโอะยะมะไปจนถึงศาลเจ้าโอะยะมะ อะฟุริ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

355 โอโอะยะมะ, อิเสะฮะระ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

มรดกแห่งญี่ปุ่น (ชมศาลเจ้าโอะยะมะ)

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

อนุสาวรีย์หินของสะพาน

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โอะยะมะ ชุคุโบะ (ที่พักในวัดสำหรับนักแสวงบุญ)

โระอุเบ็ง มันจุ

โระอุเบ็ง มันจุ