Tổng quan

Đền Igami nằm gần nhà trọ Odawara trước kia.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-23-29, Shiroyama, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Hakone Itabashi trên tuyến Hakone Tozan

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Hình ảnh

Chùa Daikyu
Khu vực phía Tây

Chùa Daikyu

Chùa Denjou
Khu vực phía Tây

Chùa Denjou

Tàn tích Hayakawa-guchi
Khu vực phía Tây

Tàn tích Hayakawa-guchi

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)
Khu vực phía Tây

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)