Tổng quan

Đền Igami nằm gần nhà trọ Odawara trước kia.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-23-29, Shiroyama, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Hakone Itabashi trên tuyến Hakone Tozan

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Hình ảnh

Chùa Daikyu
Khu vực phía Tây 0

Chùa Daikyu

Chùa Denjou
Khu vực phía Tây 1

Chùa Denjou

Tàn tích Hayakawa-guchi
Khu vực phía Tây 2

Tàn tích Hayakawa-guchi

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)
Khu vực phía Tây 0

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)